Garantietermijn

Je hebt standaard 2 jaar garantie op je aankoop. Bij ZeerSterk is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. 

Bij vervangingen onder de garantie blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn. Vanaf de dag dat uw bestelling is geleverd heb je 2 jaar garantie op je aankoop.

Je kan je garantieaanvraag regelen via je eigen account. Als je nog geen account hebt kun je met je opgegeven email adres een nieuw wachtwoord aanvragen.

Klik HIER om een garantieaanvraag te doen. 

Garantie uitzonderingen

Op de garantie kan geen wettelijke aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door de volgende zaken:

  • Veranderingen in of aan het artikel die door u of derden zijn aangebracht
  • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
  • Van buiten komend onheil zoals blikseminslag, blikseminductie etc.
  • Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht.
  • Gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik dan waarvoor het artikel is bedoeld

Indirecte kosten, veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel of het moeten verwijderen en weer moeten aanbrengen door uzelf of door derden, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Vergoeding verzendkosten 

Binnen de garantietermijn komen de verzendkosten niet voor rekening van ZeerSterk, indien de klacht ongegrond is, zal ZeerSterk de kosten in rekening brengen bij de koper.

Retouradres

ZeerSterk™
t.a.v. Afdeling retouren
Stadslaan 42
8561AG, IJLST
Nederland

Niet aangemelde retourzendingen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.